Yüksekte Çalışma Eğitimi

Erişilmesi zor ve yüksek olan alanlarda çalışacak kişilerin güvenlik ve çalışma şartlarının daha elverişli hala getirilmesi için verilen eğitimlere yüksekte çalışma eğitimi denmektedir. Yüksekte çalışma eğitimi risklileri en aza indirmek ve kullanılacak ekipman ile ilgili yeterli donanıma sahip kişiler yetiştirmeyi temel hedef olarak almaktadır.

Bu hedefler kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Yukarıdaki süreçler ve yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulduğunda eğitim süreci ikiye ayrılmaktadır bu süreçler teorik ve uygulama’dır.

Eğitim başlıkları ise şöyledir;