Yüksekte Çalışma Eğitimi

SHENGRA; Risklileri en aza indirmek ve kullanılacak ekipman ile ilgili yeterli donanıma sahip kişiler yetiştirmeyi temel hedef olarak almaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Erişilmesi zor ve yüksek olan alanlarda çalışacak kişilerin güvenlik ve çalışma şartlarının daha elverişli hala getirilmesi için verilen eğitimlere yüksekte çalışma eğitimi denmektedir. Yüksekte çalışma eğitimi risklileri en aza indirmek ve kullanılacak ekipman ile ilgili yeterli donanıma sahip kişiler yetiştirmeyi temel hedef olarak almaktadır.

Bu hedefler kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Yukarıdaki süreçler ve yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulduğunda eğitim süreci ikiye ayrılmaktadır bu süreçler teorik ve uygulama’dır.

Eğitim başlıkları ise şöyledir;

 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat
 • İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
 • Yükseklikte çalışma ile ilgili tanım ve kavramlar
 • İskele çeşitleri ve ekipmanları
 • İskelelerde emniyetli çalışma
 • İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri
 • Düşmenin nedenleri, sonuçları
 • Askı da kalma sendromu
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma
 • Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
 • Risk değerlendirme yapma ve çalışma planı yapabilme.
 • Kullanılan teknik malzemeler, özellikler, koruma ve bakımı
 • İple erişim sistemi
 • Düğümler (İSG ve iple erişimde kullanılan düğümler)
 • Uygulama eğitimleri
 • Merdivenler
 • Yüksekte kurtarma ve tahliye eğitimi