Işıklandırma ve Led Montajı

Yıllar içerisinde değişen mimari beraberinde ulaşılması zor noktaları da beraberinde getirmiş. Bunun yanında binalardaki görsellik her geçen gün önem kazanmaya başlamıştır. Öyle ki binaların iç tasarımları kadar dış tasarımları da önem kazanmıştır. Hatta yapı tamamlandıktan sonra binanın her yıl görselini güncel tutmak için ışıklandırma ve led sistemlerden destek alınmıştır.

Bu sistemler sadece ticari yapılar için değil ticari olmayan yapılar için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçlardan doğan talebi karşılama noktasında da iple erişim hizmetleri bu sürece son derece pratik ve akılcı çözümler sunmakta ve ulaşılması son derece güç ve zor alanlara da müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.

Özellikle asansör, vinç, iskele vb. araçlara gerek duymadan yapının özelliklerine göre çözümler üreterek ışıklandırma ve led sistemlerin montajını yapmak mümkündür. Hatta ardından oluşabilecek bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri de sunarak süreç takip edilmektedir.

Bu koşullar doğrultusunda tüm dünyaca benimsenen riskli noktalara ulaşımda kabul görmüş IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) veya SPRAT (The Society of Professional Rope Access Technicians) belgeli İple Erişim uzmanlar tarafından çalışılması gereken bir alandır. İlk zamanlarda temelini dağcılık ve mağaracılık yöntemlerinden almış olsa da sonraki yıllarda aslında dağcılıktan farklı bir altyapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun dışında yapı içi ve yapı dışı reklam panosu yerleştirme hizmetlerine de uygun çözümler sunabilen iple erişim uygulamaları, ulaşılması zor noktalara kolaylıkla ulaşabilmekte. Diğer çalışma süreçlerini etkilemeden çalışması şansı sunmaktadır. Bunun yanı sıra 3.kaynaklar ve kişiler(vinç, iskele, asansör vb. gibi) ile çalışmadığı için de maliyeti de düşürmektedir. Ayrıca bina çevresi yol süreçlerine müdahale etmediği için projenin aksamadan ilerlemesine olanak sağlamaktadır.

Led, Işıklandırma ve Reklam Panosu Hizmetleri