Endüstriyel Dağcılık

Endüstriyel Dağcılık(İple Erişim/Rope Access); Ulaşılması ve erişilmesi zor noktalara sepet, vinç, iskele vb. geleneksel yöntemler kullanılmadan, kendine özgü ip teknikleri kullanarak ulaşılabilir duruma gelme süreci kısacası yüksekte çalışma yöntemidir.

SHENGRA, İple erişim ve Endüstriyel dağcılık hizmetleri İstanbul yerleşkesinden tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. Son yıllarda değişen teknolojik alt yapılar, farklı tasarımlar kendini mimarinin her alanında hissettirmektedir. Bunun beraberinde de bazı noktalara da erişim zorlukları yaşanmaktadır. İple erişim çalışmaları bünyesinde farklı ve olası tehlikeler sebebiyle profesyonelce ve dikkatlice yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Hem iple erişim tekniklerinin riskleri hem de ip üzerindeki tekniklerin doğru uygulanması gerekli bir zorunluluktur.

Endüstriyel dağcılık yüksek binalar, rüzgar tribünleri, kubbeler, kuleler vb. noktalara ulaşımda tüm dünyaca kabul görmüş iki eğitim sistemini kullanmaktadır. Bu iki sistem aslında kullanılan teknikler bakımından birbirinin aynısıdır. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliğidir diğeri ise SPRAT (The Society of Professional Rope Access Technicians) Profesyonel İple Erişim Teknisyenleri Topluluğu’dur. IRATA, İngiltere merkezli olup daha çok Avrupa yaygındır. SPRAT ise Kuzey Amerika merkezli olup Amerika da yaygındır.

İple Erişimde Dünya da olduğu gibi Türkiye de de dağcıların ve mağaracıların kullandığı tekniklerle yapılan bir iş olarak başlasa da SPRAT ve IRATA topluluklarının ortaya çıkması ve aslında dağcılık ve mağaracılıktan çok daha farklı ip teknikleriyle çözüme ulaştırıldığı ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte yüksekte çalışmanın minimum değeri ve aralığı 1.5 metredir. Avrupa Birliğine bağlı birçok ülke bu standartları benimsemekte ve bu aralığa göre çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde de bu koşullar uluslararası standartlar  kabul görmekte ve benimsenmektedir. 1.5 metre’nin üzerindeki yükseklilerde yapılan tüm çalışmalarda gerekli eğitimlerini almış personelin çalışması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Endüstriyel Dağcılık Hizmetleri -İple Erişimin çalışma alanları son derece geniş bir yelpazeye sahiptir.