Bakım, Montaj ve Söküm işleri

İple erişim hizmetleri, erişimi zor birçok alan için en uygun çözümdür. Erişimi zor yapılardaki bakım, montaj, söküm ve onarım gibi teknik süreci olan çalışmalar son derece zor ve risklidir. Fakat ip teknikleri uygulamaları ile bu alanlara güvenli ve emniyetli bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Çalışma öncesinde doğru yöntemin belirlenmesi,  uygun planlamanın, risk analizlerinin yapılması ve sürecin olabildiğince kusursuz yönetilmesi en önemli faktörlerdendir. İple erişim hizmetleri destekleri sadece sürecin başında verilen bir hizmet değildir. Özellikle alınan hizmetten sonra yapılacak müdahaleler de sürecin başı kadar önem taşımaktadır. Alınan hizmetten sonra yapılan rutin bakımlar yapılan uygulamanın hem ömrünü arttırmakta hem de süreçte oluşabilecek durumlara daha hızlı çözümler üretilebileceği ile ilgili seçenekler sağlamaktadır.

İple erişim hizmetleri uygulamalarının geneli montajlama ya da demontajlama üzerine konumlandırılmıştır. Sürecin en büyük amacı ulaşılması zor ve riskli bölgelere hızlı ve güvenli şekilde ulaşarak uygulamanın sorunsuzca yapılmasını sağlamaktır.

Son yıllarda gelişen mimari ve yapısal süreçler yüksekte çalışmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu koşullar doğrultusunda tüm dünyaca benimsenen riskli noktalara ulaşımda kabul görmüş IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) veya SPRAT (The Society of Professional Rope Access Technicians) belgeli İple Erişim uzmanları tarafından çalışılması gereken bir alandır.

İlk zamanlarda temelini dağcılık ve mağaracılık yöntemlerinden almış olsa da sonraki yıllarda aslında dağcılıktan farklı bir alt yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Verilen iple erişim hizmetleri kullanım şekli düşünüldüğünde son derece hızlı ve güvenlidir. Ayrıca diğer çalışma süreçlerini etkilemeden çalışma şansı sunmaktadır. Bunun yanı sıra 3.kaynaklar ve kişiler(vinç, iskele, asansör vb. gibi) ile çalışmadığı için de maliyeti de düşürmektedir.

Bu doğrultu da verilen iple erişim hizmetlerimiz ise;